[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
 
    
  
นายสมศักดิ์ ศรีรักษา
ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
  
บ้านแมงมุม
บันทึกความรู้
ขุมความรู้
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
คู่มือการใช้เว็บ
แผนการจัดการความรู้
ทีมแมงมุม
องค์ความรู้
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฎิทินกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมชาวแมงมุม
ผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
สมาชิกคนล่าสุด
ฐิติวัชร์ นันทนิตติ
  

<< ธันวาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Œ กระทรวงศึกษาธิการ
Œ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3


       เรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์นี้และร่วมบันทึกความรู้ คือการถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ และกระบวนการในการทำงานที่ประสบความสำเร็จ เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่เกิดจากการทำงาน   เป็นความรู้ครั้งหนึ่งที่เคยเก็บซ่อนเร้นอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติให้เผยตัวออกมาสู่โลกภายนอกให้ผู้อื่นได้ร่วมรับรู้และร่วมภาคภูมิใจร่วมกัน เว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) เป็นเว็บไซต์ที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการจัดการความรู้ในรูปแบบพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลดคู่มือที่ http://www.km.pbn3.go.th/research/kmmanual.pdf


  ขุมความรู้
ผลงานทางวิชาการ
โดย ชุตินันท์ พกานวน
5 / มี.ค. / 2557 : ( 851 / 1 )
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบึงกระจับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยครูชุตินันท์ พกานวน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย สมเจตน์ บัวคำ
27 / ก.พ. / 2557 : ( 388 / )
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ชุดสระเดี่ยว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน ชุดสระเดี่ยว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผลงานทางวิชาการ
โดย สิริรัตน์ เที่ยงดี
26 / ก.พ. / 2557 : ( 716 / )
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนางสิริรัตน์ เที่ยงดี ครูโรงเรียนบ้านบึงกระจับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ผลงานทางวิชาการ
โดย ณัฐธิดา โสพิมพา
14 / ม.ค. / 2557 : ( 1128 / 4 )
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องไฟฟ้าน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาีปีที่ 3
บริหารงานบุคคล
โดย วิทยา เกษาอาจ
12 / ธ.ค. / 2556 : ( 191 / )
เผยแพร่ผลการประเมินโครงการพัฒนาครู
การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบโครงงาน ใช้กระบวนการพัฒนาตนเองของครูและการนิเทศกำกับติดตาม และการประชุมวิชาการในโรงเรียนและลงมือปฏิบัติ
ผลงานทางวิชาการ
โดย อัึครวิชช์ เชิญทอง
23 / ส.ค. / 2556 : ( 4430 / 27 )
การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดกิจกรรม เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เท่ากับ 87.73/82.46 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุด
ผลงานทางวิชาการ
โดย ทวน ดุนขุนทด
5 / ส.ค. / 2556 : ( 1249 / 4 )
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองไทยที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองไทยที่ดี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชาการ
โดย อัจณาภรณ์ อุปถัมภ์
27 / มิ.ย. / 2556 : ( 1479 / 30 )
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ปีการศึกษา 2555
เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) ปีการศึกษา 2555 โดยมุ่งประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต
ผลงานทางวิชาการ
โดย วัชราภรณ์ ชำนาญกิจ
2 / พ.ค. / 2556 : ( 2469 / 56 )
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
เผยแพร่แก่ผู้สนใจสามารถนำไปเปรียบเทียบการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดย ปิยะวรรณ์ เชิญทอง
17 / ก.พ. / 2556 : ( 2729 / 48 )
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่องอาหารและร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่องอาหารและร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ความรู้ประชาคมอาเซียน
โดย กฤตเมธ แจ่มสว่าง
6 / ธ.ค. / 2555 : ( 2407 / 41 )
ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ตอนที่ 4
เป็นความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน
ผลงานทางวิชาการ
โดย ปิยะวรรณ์ เชิญทอง
10 / พ.ย. / 2555 : ( 3909 / 71 )
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่องอาหารและร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เรื่องอาหารและร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
   
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บันทึก กฤตเมธ แจ่มสว่าง
เมื่อ15 / มี.ค. / 2554 : ( 1783 / )

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ


   
 เผยแพร่ download
คู่มือการใช้
โดย admin
28 / มี.ค. / 2555 : ( 542 / )
คู่มือการใช้เว็บ KM
เป็นคู่มือการใช้เว็บไซต์ศูนย์จัดการความรู้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
คู่มือการใช้
โดย admin
27 / มิ.ย. / 2552 : ( 960 / )
คู่มือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
คู่มือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
คู่มือการใช้
โดย admin
27 / มิ.ย. / 2552 : ( 655 / )
รายงานโครงการการพัฒนาบุคลากรแกนนำนักจัดการความรู้
รายงานโครงการการพัฒนาบุคลากรแกนนำนักจัดการความรู้ สพฐ.